Hava Durumu

Fiyat etiketi nasıl olmalı?

Yazının Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:57
Yazının Güncellenme Tarihi: 09.12.2021 12:00

Ülke olarak yeni tip koronavirüsle tanışmamız ve mücadele etmemizin 639. günü; yani 1 yıl 8 ay 29 gün...

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü ve 84'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan haklar hususunu hatırlatmada fayda var.

Perakende satışına sunulan malların üzerinde görülebilir ve okunabilir bir şekilde alıcının ödeyeceği vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özellikleri ve yönetmelik ile belirlenen diğer zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan fiyat etiketini;

*Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu;

*İndirimli satış: Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı;

*Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları;

*Satış fiyatı: Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin fiyatını;

*Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi;

* Tarife ve fiyat listesi: Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan listeyi;

* Yerli üretim logosu: Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işareti ifade eder…

Etiket bulundurma zorunluluğu

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

1. Malın üretim yeri

2. Malın ayırıcı özelliği

3. Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı

4. Malın birim fiyatı

5. Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

6. Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret,

7. İthal edilmiş mallara ait etiketlerde malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.

8. Cam, naylon, kağıt ve bunlara benzer maddelerden oluşan kutu, kova, şişe kavanoz, poşet, torba ve benzeri ambalajlar içinde tüketiciye satılan malların etiketlerinde; satış fiyatları ile birim fiyatlarının kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur.

9. Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.

10. Malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek yoktur.

11. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.

12. Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek yoktur.

Koronavirüsle birlikte birçok sektör sekteye uğrarken bazı sektörler ise kazançlarını kat kat artırmaktadır.

Bazı sektörlerde fiyat etiketlerindeki rakamlar otomatiğe bağlanmış durumunda.

Aynı marka bir ürün yaygın bir zincir markette 8 TL iken, başka bir yerel market zincirinde ise 15 TL olabiliyor...

Her daim rafta yazılı olan ile kasada ödediğiniz fiyata da dikkat etmekte yarar var.

Soru ve sorunlarınız için ‘Alo 175 Tüketici Hattı’ndan bilgi edinebilirsiniz.

Tüketicilerimize faydalı, esnaflarımıza da bereketli alışverişler dilerim...

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.