Hava Durumu

Abonelik sözleşmeleri

Yazının Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:57
Yazının Güncellenme Tarihi: 17.11.2021 12:57

Ülke olarak yeni tip koronavirüsle tanışmamız ve mücadele etmemizin 617. günü; yani 1 yıl 8 ay 7 gün...

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürü tüketicinin korunmasına yönelik farklı başlıklardaki önemli hususları ve bunlara yönelik sorumluluk ve yükümlülüklerini hatırlatmak için hazırlanmış bilgilendirmeyi bir kez de buradan aktaralım.

Abonelik sözleşmesi nedir?

Belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmeyi sağlayan sözleşmeler abonelik sözleşmesi olarak kabul edilir. Elektrik, doğal gaz, internet, telefon ve dijital görüntülü yayınlar için alınan hizmetler bu kapsama girer. Altı ay, bir yıl gibi süresi önceden belirlenmiş abonelik sözleşmeleri tüketicinin onayı olmadan uzatılamaz. Abonelik sözleşmesinin bir örneğinin size verilmesi zorunludur.

Taahhütlü abonelik nedir?

Bir mal veya hizmete taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt ederek hizmetin bedelinden indirim aldığınız veya taksitle cep telefonu satın aldığınız sözleşmelere taahhütlü abonelik sözleşmesi denir.

Bu tür sözleşmelerde dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır:

* Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında aleyhinize değişiklik yapılamaz.

* Taahhütnamenin yazılı veya elektronik posta yoluyla tarafınıza ulaştırılması zorunludur. Bu taahhütname, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

* Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi, mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

* Taahhüdünüzü telefonda veriyorsanız söz konusu bilgilerin size telefonda aktarılması zorunludur.

* Taahhüt kapsamında satın aldığınız mal veya hizmetin bedeli, taahhütsüz abonelik bedelinden daha yüksek olamaz.

* Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az 1 fatura dönemi öncesinden bu durum size bildirilmelidir.

* Taahhütlü abonelik kapsamında taksitle cep telefonu satın aldıysanız, hizmet sağlayıcı firma da malın ayıbından sorumludur.

Tüketici olarak haklarınız

*Abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmet sözleşmeye uygun olarak size teslim veya ifa edilmelidir.

* Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin size fiilen sunulmasıyla başlar.

* Bakım, kontrol, onarım gibi sebeplerle hizmet sunumunun durdurulacak olması halinde, bu durumun en az 48 saat öncesinden size bildirilmesi zorunludur.

* Abonelik süresince; imzalamış olduğunuz sözleşme, taahhütname ve tarifenize ilişkin ayrıntıları ücret ödemeksizin talep edebilirsiniz.

* Sözleşme süresi sonunda sizden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için sizden hiçbir bedel talep edemez.

* Ödeme bildiriminin (fatura), son ödeme tarihinden en az 7 gün önce size gönderilmesi zorunludur.

* Ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edebilirsiniz.

* İtiraz, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılmalı ve sonucu hakkında size bilgi verilmelidir.

* Belirsiz süreli veya süresi 1 yıl ve daha uzun bir sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebilirsiniz.

Soru ve sorunlarınız için ‘Alo 175 Tüketici Hattı’ndan bilgi edinebilirsiniz.

Satıcı tüketiciyi, tüketicide satıcıyı haksız yere mağdur etmemelidir.

Haklı iken hakkını arayan tüketici bilinçli tüketicidir.

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.