Hava Durumu

İdeal bir kent yaşamında yerel yönetim

Yazının Giriş Tarihi: 20.01.2023 03:04
Yazının Güncellenme Tarihi: 20.01.2023 03:04

Öncelikle böyle bir başlığı anlamlı kılmak için siyasi partilerin aday tercihlerinde izledikleri yöntem çok önemlidir.

Siyasi partilerin tüzüklerinde önseçim yer almaktadır. Partinin üyesi halkın içinden gelen kişiler olarak, egemen güçlerin etkisi altında kalmadıkları sürece halkın beklentileri doğrultusunda davranmayı kendine görev sayar.

Konumuz kent yaşamı olunca yerel seçimlerde ‘aday’ önemli faktörlerden biridir.

Karizma, vizyon, fizik, halkla iletişim, kabul görürlük yerel seçimlerde halk tarafından aranır. Özgür üyede seçimlerde halk gibi davranır!

Yalnız en önemli faktör her zaman, ideal bir kent yaşamında yerel yönetim;

 • Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent;
 • Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre;
 • Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;
 • Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması;
 • Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;
 • Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;
 • Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması;
 • Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması;
 • Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekânların yaratılması;
 • Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması;
 • Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması;
 • Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması;
 • Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, kentte yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi;
 • Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması;
 • Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması

olmalıdır diye düşünüyorum.

Anlatmak istediğim ittifaklarda da tartışıldığı gibi kazanabilecek aday üzerinde durularak, ilkeler ve ideolojilerin ikinci plana atılması ve daha sonra bakılır anlayışı…

Hiçbir siyasi parti ideolojisinden kopartılarak kişiler için heba edilmemelidir.

O kişiler bugün var, yarın yok!

Kişiye bağlı siyaset hizmet üretmez, rant üretir. Bununda siyasi organizmaya hiçbir faydası olmaz.

Dünya görüşü olmayanların, insanlar için ortak bir dünyaları da yoktur.

Yaşama dair var olanların farkında olmanız dileğiyle...

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.